Solceller

PERC-tekniken är designad för att öka solcellsproduktionen av solpaneler. Detta åstadkoms genom att lägga till ett lager som reflekterar ljus till botten av solcellerna. Då kan solcellerna ta vara på de fotoner som passerar genom panelen, och på så sätt erhålls högre effektivitet.